วัสดุวิศวกรรม บทที่ 4 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

PDF    ขนาด 1.6 Mb