ถ้า..จะทำให้ฉีกขาได้กว้างขึ้น (ไจโรสโคป)

หมุนข้อเท้าสามครั้ง และยืดเอวไปทางด้านหลัง 3 รั้ง จะช่วยให้ฉีกขามากกว่าเดิมเยอะเลย (หลักการเดียวกับไจโรสโคป) คลิกครับ