ไปให้ถึงดวงจันทร์ แต่ระวังขยะอวกาศ

คลิกครับ

ใช้เมาส์ควบคุม เลื่อนเมาส์รับเขา คลิกเมาส์เพื่อช่วยเหลือเขา