เขย่าวัตถุไม่ให้เกิดเสียง

เขย่าลูกกระพรวนในขวดแก้ว แต่ไม่ได้ยินเสียง คลิกครับ

เฉลย คลิกครับ