น้ำตาลเทียมกับกระป๋องลอยน้ำ

น้ำอัดลม 2 กระป๋อง กระป๋องหนึ่งใช้น้ำตาลเทียม อีกกระป๋องใช้น้ำตาลแท้ นำไปลอยน้ำ กระป๋องน้ำตาลแท้จม คลิกครับ

วีดีโอที่เกียวข้อง

นำน้ำอัดลม 2 กระป๋อง ใส่ลงในน้ำ กระป๋องหนึ่งจม อีกกระป๋องหนึ่งลอย สาเหตุเกิดจากน้ำตาลและสารทดแทนน้ำตาล (ความหนาแน่น) คลิกค่ะ