แรงแม่เหล็กกับระยะทาง

    แรงแม่เหล็กแปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสอง     คลิกครับ