เป่าลมเข้าถุงจำนวนกี่ครั้งจึงเต็ม

   จากหลักการของของไหล  ทำให้เป่าลมเพียงไม่กี่ครั้ง  ถุงก็พองจนเต็มได้  คลิกครับ