ฟองน้ำด้านบน (แรงตึงผิว)

    แรงตึงผิวทำให้ฟองด้านบนดึงเส้นเชือกขึ้น  คลิกครับ