แยกไข่ดิบออกจากไข่ต้ม (ความเฉื่อย)

     แยกไข่สุกออกจากไข่ดิบ โดยการหมุน คลิกครับ