เผาแผ่นซีดี เป่าลูกโป่ง (การเปลี่ยนสถานะจากความร้อน)

      เผาแผ่นซีดีด้วยไฟแช๊ค  จะสามารถเป่าลูกโป่งได้   คลิกครับ