ล้อจักรยานหมุนควง

     หมุนล้อจักรยานดังรูป  ล้อจักรยานจะหมุนควงได้อย่างน่าแปลกใจ  คลิกครับ  

กดที่รูปภาพหรือที่นี่ เพื่อดูวีดีโอการควงของล้อจักรยาน เป็นเวลา 30 วินาที (ขนาด 1.7 MB) กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด