กระดาษแผ่นบางรับน้ำหนัก

    ทำอย่างไรก็ได้ ให้แผ่นกระดาษบางๆ 1 แผ่น รับน้ำหนักให้มากที่สุด  คลิกครับ  

เฉลย      คลิกครับ