จะเกิดอะไรขึ้นกับลำแสงสะท้อนบนกระดาษสีดำ

    ใช้ไฟฉายส่องไปยังแกนกระดาษทิชชู่  ต่อไปให้เราพูดผ่านแกนกระดาษ ลำแสงสะท้อนจะเป็นอย่างไร คลิกครับ  

เฉลย       คลิกครับ