จะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำแข็งด้านล่าง และน้ำเปล่าด้านบน

     ใส่น้ำแข็งลงในขวดแก้ว  นำฝอยขัดหม้อใส่ลงไปเป็นชั้นที่สอง  หนาประมาณ 5 เซนติเมตร  เทน้ำลงไป  ใช้เครื่องเผาไฟ  เผาบริเวณที่เป็นชั้นของฝอยขัดหม้อ  คลิกครับ  

เฉลย        คลิกครับ