ไข่เส้าหลิน

    ทำไข่ให้ลอยอยู่กลางน้ำ (ไม่ใช่บนหรือใต้น้ำ)  คลิกครับ  

       เฉลย