มือจับสูญญากาศ

     ทำมือจับตู้เย็นโดยใช้หลักการของแรงดันอากาศ  อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. แผ่นพลาสติกใส 2. กระดาษ  3. เทปใส  คลิกครับ