แผ่นดินถล่ม
 

     การถล่มของดินโคลน ตามที่ต่างๆของโลก แต่ละปีมีผู้คนหลายร้อยคนที่ถูกฝังทั้งเป็นในดินโคลนนี้ คลิกครับ