การสั่นของหน้ากลอง (วีดีโอความเร็วสูง)

Snare Drum in slow motion 3000 FPS

   คลิกครับ