ขอขอบคุณรายการ หนูฉลาด ท้าทดลอง

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ขวดบรรจุข้าวสาร 2. ตะเกียบ ให้ปักตะเกียบเข้าไปในขวดข้าวสาร เราสามารถยกตะเกียบพร้อมขวดขึ้น เหตุผลเป็นเพราะแรงเสียดทาน คลิกครับ