แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

     ผูกลูกบอลเล็กกับลูกโบลลิ่งด้วยเส้นเชือก  คล้องเชือกผ่นไม้บรรทัด ปล่อยลูกโบลลิ่งให้ตกลงมาในแนวดิ่ง  จะเกิดอะไรขึ้น (แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง)

1. ลูกบอลสีแดงร่วงลงพื้น

2. ลูกบอลลูกเล็กหมุนวนบนไม้บรรทัด  คลิกครับ  

หรือดูได้ที่ Youtubeคลิกครับ