งานและพลังงาน

งานและพลังงาน

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)
พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆ