ลอยหรือจม

   ของหนักจมน้ำ  ของเบาลอยน้ำ   นำมะนาว สีเขียว กับสีเหลืองมาทดลองว่าจมหรือลอยน้ำ  คลิกครับ