ยืนบนบันไดให้ปลอดภัยสุด

  วิธีจับบันไดให้มั่นคงที่สุดคือ วางเท้าทั้งสองข้างบนบันไดขั้นต่ำสุด และแยกเท้าออกให้ห่างมากสุด ยื่นนิ่งไว้  คลิกครับ