แตงกวาดองกับไฟฟ้า

 

    ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแตงกวาดอง  ทำให้แตงกวาดองเปล่งแสงได้

 

ดูได้ที่ฟิสิกส์ราชมงคลคลิกครับ

หรือดูได้ที่ Youtube    คลิกค่ะ

 

 

    เฉลย  คลิกครับ

ข้อมูลมาจากรายการทีวี Kid sci 

   สร้างหลอดไฟจากแตงกวาดอง ได้แสงสีส้ม   คลิกครับ