มอเตอร์อย่างง่าย

คลิกครับ  


  อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ถ่าน AA 1 ก้อน   2.  แม่เหล็ก 4 อัน  3. ตะปูเกลียว   4. ลวดที่ลอกฉนวนออก    คลิกครับ

มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างไร

        คุณสามารถเห็นมอเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง  แม้แต่ในบ้านของคุณเอง  เครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทล้วนต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรงที่เราติดปากเรียกว่า  มอเตอร์ไฟ  AC  และ มอเตอร์ DC นั่นเอง ถ้าคุณต้องการจะเข้าใจการทำงานของมอเตอร์ คุณต้องเรียนรู้ธรรมชาติของแม่เหล็กถาวร   แม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าก่อน คุณถึงจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่ทราบ ฟิสิกส์ราชมงคลจะนำคุณไปสู่การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  ซึ่งหลักการพื้นฐานนั้นแสนง่ายดาย

คลิกอ่านต่อครับ