หม้อแปลงไฟฟ้า

diagrammatic of transformer

หม้อแปลงไฟฟ้า
 

     เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีค่าแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีค่าสูงต่ำได้ตามต้องการ

คลิกเข้าสู่การทดลอง