แหวนกระโดด


     สวมวงแหวนอลูมิเนียม กับขดลวด และป้อนกระแสไฟฟ้าสลับเข้าขดลวด วงแหวนจะกระโดดขึ้น  การทดลองนี้แสดงถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งเราเรียกว่า กฎของเลนซ์ คลิกครับ กฏของเลนซ์(Lenz's Law)

คลิกดูภาพเคลื่อนไหวค่ะเรียนฟิสิกส์ออนไลน์ (เสียงภาษาอังกฤษ)

มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร พร้อมทำแบบฝึกหัด

การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)

คลิกครับ