แม่เหล็กไฟฟ้า


 

     จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในขดลวดทองแดง โดยมีแกนเหล็กเสียบอยู่ภายใน  มันจะแสดงอำนาจแม่เหล็ก มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไป  คลิกครับ 

     คลิกที่สวิทซ์ เปิดไฟดูการทำงานของ รีเลย์  คลิกเข้าไปทดลองครับ