เครื่องให้พลังงานความร้อน


 

    หลักการเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า คือ สวมขดลวดขาเข้า(ปฐมภูมิ) บนแท่งแกนเหล็กข้างหนึ่ง ของแท่งแกนเหล็ก 2 ข้างรูปเกือกม้า  อีกข้างหนึ่งของแกนเหล็กใส่แผ่นวงแหวน หยดน้ำลงบนวงแหวน เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิ  น้ำจะร้อนจนเดือด   คลิกครับ