เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน 1/2


 

เครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำ 2/2เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน 1/2

   ร้อยตรี อาคม ไทยเจริญ ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากน้ำฝน โดยใช้การไหลของน้ำฝนปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คลิกครับ 


เครื่องปั่นไฟพลังงานน้ำ 2/2

 

    นักศึกษาวิทยาลัยอาชีพพนัสนิคม  ใช้แรงดันของน้ำ ปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบด้วย  1. เครื่องปั่นไฟ 2. แบตเตอรี่ 3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  คลิกครับ