แบตเตอรี่นาโน'บางกว่าเส้นผม

นวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำหน้าไปเรื่อยๆ จากแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดที่บางเท่ากระดาษ วันนี้โลกได้ตื่นตะลึงอีกครั้งกับแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน ที่ใช้เทคโนโลยีนาโน ทำให้บางได้กว่าเส้นผมมนุษย์ เพียง 10 คูณ 100 นาโนเมตร หรือ 1 ใน 7 ของเส้นผม

ผลงานการพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ห้องทดลองแห่งชาติ ซาเดีย ในเมืองอัลเบอร์เคอร์กี รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐ มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง เหมาะกับอุปกรณ์ตั้งแต่รถไฮบริด โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงมือถือ

ตัวแบตเตอรี่ทำจากลิเทียม ไอออน ที่ประกอบด้วยลิเทียมโคบอลต์แคโธด หรือขั้วลบของแบตเตอรี่ แอโนด หรือขั้วบวกทำจากสายออกไซด์ขนาดนาโนเส้นเดียวและสารละลายนำไฟฟ้าที่มีประจุไฟฟ้า

เจียนหยู ฮวง หัวหน้าทีมพัฒนา กล่าวว่า เส้นลวดขนาดนาโนรองรับแรงกดดันได้มาก ในขณะที่ประจุไฟฟ้าวิ่งผ่าน โดยไม่มีการสะดุด จากการทดสอบการชาร์จ แสดงให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้าวิ่งได้ราบเรียบ

แบตเตอรี่รุ่นนี้เหมาะที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแบตเตอรี่ ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้ได้ยาวนาน