ทิศทางของสนามไฟฟ้า

ทดลองเรื่องสนามไฟฟ้า

   

    เล่นลูกบอล โดยเพิ่มประจุไฟฟ้า และสังเกตทิศทางของสนามไฟฟ้า ขนาดของไฟล์  117 KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup

 

 

 

     เปรีบบเทียบประจุไฟฟ้ากับดาราคนโปรด  ดาราชายให้เป็นประจุไฟฟ้าบวก ส่วนดาราหญิงให้เป็นประจุไฟฟ้าลบ  สนามไฟฟ้าจะวิ่งจากประจุไฟฟ้าบวกไปยังประจุไฟฟ้าลบ

    เปรีบบเทียบประจุไฟฟ้ากับน้ำไหล ก๊อกน้ำให้เป็นประจุไฟฟ้าบวก ส่วนซิงค์น้ำให้เป็นประจุไฟฟ้าลบ  สนามไฟฟ้าจะวิ่งจากประจุไฟฟ้าบวกไปยังประจุไฟฟ้าลบ

 

    เปรียบเทียบ น้ำไหลออกจากก๊อกน้ำคือทิศทางสนามไฟฟ้าของประจุบวก  ส่วนน้ำที่ไหลเข้ารูคือทิศทางสนามไฟฟ้าของประจุลบ  คลิกค่ะ