ความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทาน 2 ตัวที่ต่อแบบขนานและอนุกรม

 

คลิกค่ะ

 

กาต่อตัวต้านทานอนุกรมกัน

กาต่อตัวต้านทานแบบขนานกัน

คลิกอ่านต่อครับ