ไฟฟ้าสถิต

 บทเรียนไฟฟ้าสถิต อ.จงกล บัวสิงห์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ

คลิกค่ะ