หลักการทำงานของกระสวยอวกาศ

 


     จำลองการพุ่งขึ้นของกระสวยอวกาศ  โดยการพับกระดาษ A4 ห้เป็นลูกบอล  เป่าลมให้พอง  ปล่อยแก๊สจากไฟแช๊คเข้าไปในลูกบอล ใช้เทียนจุดไฟที่ปลาย คลิกค่ะ  

การพุ่งขึ้นของกระสวยอวกาศ

คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล