เจื้อยแจ้วเสียงใส
 

     เสียงเจื้อยแจ้วของนกต่างๆ เช่น  นกกระลินเขียดสีเท่า นกกาเหว่า นกสาริกาเขียว  นกกระทาทุ่ง  เหยี่ยวรุ้ง  และอีกาเป็นต้น คลิกค่ะ