หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
 

     เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงาน ไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่ง อาศัยหลักการ เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแปลง ระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น (Step up) หรือให้ต่ำลง (Step down) ได้ ในวงจรการควบคุมมอเตอร์หม้อแปลง มักจะนำไปใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง สำหรับวงจรควบควบ (Control circuit) หรือใช้แปลง แรงดันให้ต่ำลงสำหรับเครื่องวัด