พายุ

พายุหมุนเขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

  1. 1.

    พายุหมุนนอกเขตร้อน (Extratropical Cyclone) เป็นพายุที่มีแหล่งกำเนิดบริเวณละติจูดสูง

  2. 2.

    พายุทอร์นาโด(Tornado)

  3. 3.

    พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) เป็นพายุที่มีแหล่งกำเนิดบริเวณน่านน้ำ ในเขตละติจูดต่ำ

คลิกอ่านต่อครับ