ตัดขวดด้วยเส้นเชือก

      ตัดขวดโดยใช้เชือกชุบไฟแช๊ค เผา และแช่น้ำ คลิกครับ