ไฟ

นักดับเพลิงและช่วงของการไหม้
 
เพลงดับไฟ
 
เริ่มรู้จักไฟ
 

 
ไฟ เป็นรูปแบบของการสันดาป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางเคมีอย่างหนึ่ง คำว่า ไฟ ทางด้านภาษาศาสตร์ อาจหมายถึงการรวมกันของ แสงที่ลุกโชติ และความร้อนอันมหาศาลที่ปลดปล่อยออกมา และจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ไฟ มิใช่สภาพของวัตถุ แต่เป็น ปฏิกิริยาเคมีในการปลดปล่อยความร้อน โดยมีพลังงานในรูปแบบของ ความร้อน และ แสงสว่าง ออกมา ไฟจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อเพลิงกับออกซิเจน หรือ ร่วมตัวกับออกซิเจนแล้วมีปริมาณเพียงพอกับความร้อน

การควบคุมไฟเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ตั้งแต่ การทำอาหาร การผลิตสิ่งของ การฆ่าเชื้อโรค การแปลงพลังงานเป็นงาน และการดับไฟที่ไม่พึงปรารถนา เป็นต้น

ประกายไฟมีสีต่างกันเพราะความถี่ไม่เท่ากัน ประกายไฟเกิดขึ้นจาก E=hf หรือ พลังงาน=ค่าคงตัวของพลังก์*ความถี่ นั่นเอง ยิ่งความถี่มากพลังงานยิ่งมาก ความถี่น้อยพลังงานก็ยิ่งน้อย

นักดับเพลิงและช่วงของการไหม้

     ชุดดับเพลิงมีหลายชั้น ชั้นนอกสุดมีไว้ใช้ปัองกันการเผาไหม้  ชั้นที่สองป้องกันการซึมของของเหลว  ชั้นสุดท้ายป้องกันไม่ให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิภายนอก   คลิกครับ


เพลงดับไฟ

    คลิกครับ


เริ่มรู้จักไฟ

    มนุษย์รู้จักไฟครั้งแรกจากฟ้าผ่า และลาวาภูเขาไฟ  ต่อมารู้จักการนำเนื้อสัตว์มาย่างไฟ  และใช้ไฟให้ความอบอุ่น  คลิกครับ