คลื่นนิ่งในไมโครเวฟ

   

     เหตุผลที่มดไม่ตายในเตาอบไมโครเวฟ  เป็นเพราะปรากฎการณ์คลื่นนิ่ง คลิกครับ  


เตาไมโครเวฟ


การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

เตาไมโครเวฟ
 


อบขนมฟู

คลื่นนิ่ง

การกำทอน

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

มดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย


 ก่อนที่จะรู้ว่าทำไมมดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย เราต้องมาทำความเข้าใจการทำงานของเตาไมโครเวฟก่อน

  เตาไมโครเวฟจะสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความถี่ในระดับไมโครเวฟด้วยหลอดแมกนิตรอน แล้วส่งคลื่นนั้นเข้าไปในเตา คลื่นที่ส่งเข้าไปจะสะท้อนไปมา เกิดการแทรกสอด(การเสริมและหักล้าง)ของคลื่น เกิดเป็นคลื่นนิ่ง(Stand Waves) ขึ้นภายในเตา


ภาพแสดงการเกิดคลื่นนิ่ง

microwave1

ภาพคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้น

microwave2

คลิกอ่านต่อครับ