ถ้วยติดกันด้วยแรงดันอากาศ

       อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. เทียน  2. ไม้ขีดไฟ  3. กระดาษกรองกาแฟ  4. ถ้วย 2 ใบ   ตัดกระดาษให้เป็นวงกลม จุ่มลงไปในน้ำ   แปะไว้ที่ขอบถ้วย  จุดเทียนไว้ในถ้วย  นำถ้วยมาติดกัน  (ความรู้เกียวกับแรงดันอากาศ)  คลิกครับ