กลน้ำเปลี่ยนสี

    

 


 

   เป็นการเล่นกลทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. ขวดนม  2.ท่อยาง  3. น้ำแดง    เทน้ำแดงลงในขวด  สีของน้ำแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวภายในพริบตา  คลิกครับ