โยนไข่ไม่แตก

      โยนไข่ขึ้นไปบนอากาศ พอไข่ตกลงมาแล้วไม่แตก ท่านเพียงใช้แม๊กเย็บกระดาษ ให้เป็นกรวย และหย่อนไข่ลงไปเท่านั้น (ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูดซํบพลังงาน)   คลิกครับ