กฎของความเฉื่อย

      อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. แก้วน้ำปากกว้าง  2. ถาด  3. แกนกระดาษทิชชู่   4. มะนาวสุก  นำมาวางเรียงกันในแนวตั้ง ใช้มือผลักถาดออกไปด้วยความเร็วสูง     คลิกครับ