เมื่อทำให้ลูกโป่งร้อนมันจะไม่แตก

     เหตุผลที่ลูกโป่งไม่แตก  เพราะน้ำที่อยู่ในลูกโป่งรับความร้อนไปแทน   น้ำร้อนด้านล่างจะไหลขึ้นด้านบน ส่วนน้ำเย็นด้านบนจะไหลลงมาด้านล่าง คลิกครับ