สมดุล

       การทดลองเรื่องจุดศูนย์ถ่ว ทำให้วัตถุที่ดูเหมือนไม่สมดุล สามารถตั้งอยู่ได้  โดยที่จุดศูนย์ถ่งยังอยู่ที่ฐาน ถ้าเลยจากฐานมันจะพลิกและคว่ำลง คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล