ลูกปิงปองลอย

       ใช้ไดว์เป่าผมเป่าให้ลูกปิงปองลอยอยู่กลางอากาศ แรงยกที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงประเภทเดียวกันกับที่ยกปีกเครื่องบิน คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล