ลูกแก้วกับแรงเสียดทาน

      นำหลอดแก้วยาวใส่น้ำตาล  และลูกแก้วลงไป  พลิกหลอดแก้วลง ลูกแก้วจะลงไปอยู่ข้างล่าง เขย่าหลอดไปมาลูกแก้วจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนถึงข้างบน คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล