ดับเทียนด้วยก๊าซ

      ผสมน้ำสัมสายชูกับผงฟู  แล้วเทก๊าซที่ได้ไปบนเทียนไขที่กำลังลุกไหม้อยู่ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล